Sentryglas®

A

Laminirano staklo pojačane čvrstoće koje stvara lakše i sigurnije staklo poboljšanih statičkih karakteristika koje je u stanju podnijeti veća statička I udarna opterećenja.

SentryGlas® omogućuje laminirano staklo pojačane čvrstoće koje stvara lakše i sigurnije staklo poboljšanih statičkih karakteristika koje je u stanju podnijeti veća statička i udarna opterećenja, uslijed čega nudi veće dizajnerske mogućnosti. Pored povećanih mehaničkih karakteristika, staklo se odlikuje većom prozirnošću u odnosu na konvencionalna laminirana stakla.

Karakteristike

  • Povećana čvrstoća
  • Manje magljenja
  • Dulji vijek trajanja

Primjena

  • Ostakljenja otporna na jake vjetrove
  • Staklene grede
  • Staklene ograde
  • Staklena gazišta
  • Dvostruke fasade

Referentni projekt

New Doha International Airport